Home


  Kompletní příručka HTML II.

dcch / 16.2.2002 /

   V minulém díle jsme se naučily úplné základy HTML, dnes si ukážeme jeden z nejrozvinutějších tagů, tag META.
   Nejdřív si zkráceně povíme co to vůbec tag META je, kam se píše a proč je jej nutno psát. Takže tag META se používá pro začlenění stran do vyhledávacích systémů, určení jazyka webu, a různých informací o stránce. Zapisuje se mezi příkazy <head> a </head>. Existuje mnoho různých tagů a nějaké si zde popíšeme.

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">

   Toto slouží k určení kódování stránky, standartně je nastavena právě tato hodnota, ale lze ji vyměnit např. za "iso-8859-2" nebo jiné, měnit to ale nedoporučuji.

<meta http-equiv="content-language" content="cs">

   Tímto určíte jazyk, kterým je stránka napsána, předpokládám, že budete psát stránku česky, ale není výjimkou použitá angličtina(en).

<meta http-equiv="refresh" content="10;url=http://pcmagic.wz.cz/index.html">

   Tento tag zaručí přesměrování stránky jinam, číslo 10 znamená počet sekund a url je odkaz na web kam se to přesměruje.

<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">

   Títmto přikážete prohlížeči, aby se stránka načítala vždy s internetu, tedy ne když jste offline.

<meta name="description" content="PCmagic vše o PC a mobilech">

   Sem napíšete popis stránky, který bude začleněn do vyhledávacích služeb

<meta name="keywords" content="programování, software, hardware, mobily">

   Tady vepíšete klíčová slova pro vyhledávače, čím víc tím líp. Samozřejmě výběrem slov, které má každý druhý web nic moc nedokážete.

<meta name="generator" content="notepad">

   Tetno tag se používá spíše pro legraci, znamená to který program byl použit pro vývoj.

<meta name="author" content="dcch - jarekk.wz.cz">

   Určuje autora dokumentu popřípadě nějaký kontakt na něj.

<meta name="copyright" content="dcch - všechna práva vyhrazena:-)">

   Toto prozměnu určuje copyright dokumentu.

<meta name="googlebot" content="noarchive">

   Tento tag znemožní zařazení strany do služeb Googla

Samozřejmě tagů meta je ještě více, ale ty jsou celkem k ničemu, jen mají informační účely. Takže tím končímě druhý díl o HTML a pokračovat budeme příště s obrázky.