Home


  Kompletní příručka HTML IV.

dcch / 8.4.2002 /

   Po delší odmlce přicházím s dalším dílem HTML, tentokrát to bude delší část o odkazech, jejich vkládání, vkládání na obrázky a taky mapy s klikou či klikací mapy jak chcete
   Základem celého odkazu je příkaz <a>, který se uzavírá klasickým způsobem </a>. Do něj sevždy vepíše atribut href, do kterého se píše umístění té či oné stánky nebo třeba url stránky jiné. Odkaz můžeme psát i pro stáhnutí nějakého souboru takže nemusí to být jen stranka.html, ale i soubor.zip. Zde je ukázka:

<a href="page/stranka.html">
nebo
<a href="file/soubor.zip">

   Dalším způsobem vepsání odkazu je také uvést místo href name. Ovšem to pak jen pojmenujeme část dokumentu, na kterou následně někde jinde uvedete odkaz, který bude mít tuto podobu (nesmíme zapomenout na znaménko #):

<a name="napsany_nazev">
na který se pak někde umístí tento odkaz:
<a href="#napsany_nazev">

   Dalším odkazem, který se na stránkách často ukazuje je odkaz na napsání emailu. Ani to není nijak složité. Stačí napsat do atributu href mailto:vas@email.cz. To se dá ještě okořenit předmětem zprávy, to abyte měli ve své mailové schránce čisto. takže se přidá za mailto:vas@email.cz?subject=predmet_zpravy. Takže to vypadá asi takto:

<a href="mailto:webdcch@seznam.cz?subject=HTML">

   Abych nezapoměl. Odkazy jsou často dávány na obrázky. To se dělá stejně jednoduše jako v předchozích případech. Odkaz uvedeme klasicky tedy třeba <a href="page/stranka.html">. Dále pak vepíšeme umístění obrázku, což jste se naučili v minulém díle. Zajisté si všimnete okraje okolo obrázku, který přibyl po přidání odkaz. Ten se odstraní přidáním atributu border s hodnotou 0. celý výsledek vypadá zjednodušeně takto:

<a href="odkaz.html"><img src="obrazek.jpg" border="0"></a>

   Až doteď to nebylo nic těžkého, předpokládám, že se nikdo nezasekl. Alůe nyní přichází jedna z obtížnějších věcí v HTML. Jedná se o klikací mapy (někdo říká mapy s klikou, to je na Vás). Tyto mapy se na stránkách vyskytují poměrně často, ale ne zas tak moc. Jejich určení je následující. Celý příkaz se skládá z příkazu <map> a končí jako vždy </map>. Do příkazu ještě přídáme název name="nazev_mapy" a můžeme začít definovat.
   Jednotlivé části se popisují příkazem <area> do kterého vepíšete atribut shape="neco" místo slova neco napíšete circle, rect nebo polygon. circle je pro kruh, rect pro čtverec nebo obdélník a polygon je pro patvar. Po určení tohoto příchází na řadu asi nejobtížnější část. Jedná se o určení souřadnic kde je obrazec. Provede se to atributem coords a do něj vepíšeme čísla oddělená čárkami přesně takto: 54, 74, 40, 10 například. poslední části je odkaz již klasicky atributem href. to samozřejmě nemusíme uvádět, pokud chceme aby byl výřez například dutý. Myslím že by to snad teoreticky stačilo původně jsme chtěl připravit pár ukázkových příkladů ayste si to prohlédly, ale nakonec stačí jen jeden;-).

<img src="homer.jpg" usemap="#homer" border="0">
<map name="homer">
<area shape="circle" coords="167, 96, 20" href="index.html"  alt="oko">
<area shape="polygon" coords="155, 159, 176, 123, 217, 113, 234, 133, 205, 176, 155, 159" href="index.html" alt="huba">
<area shape="rect" coords=" 119, 125, 140, 146" href="index.html" alt="ucho">
<area shape="default" nohref>
</map>

oko huba ucho

   Snad jste to pochopili, snad :-)). No příště se koukneme třeba na rámce.