Home


  Pascal snadno a rychle - část 1.

Denzel / 3.3.2002 /

Programování v jazyce Turbo Pascal není nic obtížného, možná právě proto se tento jazyk vyučuje na středních školách, aby žáci lépe porozuměli základům programování. Ukážeme si postupně v několika krocích jak vytvořit program a vůbec všechny základní pojmy co byste měli znát. Pokud budete mít nějaký dotaz můžete mě kontaktovat na mejlu helpmagic@seznam.cz a já Vám rád všechny vaše připomínky a dotazy zodpovím (pokud jej budu vědět). A nyní už se vrhněme na vlastní programování.

Struktura programu
Každý prográmek má nějakou strukturu (vzhled) jak vypadá. Většinou vypadá nějak takto:

Program pokus; {slouží pouze pro informaci a nemusí se psát}
Uses crt; {seznam jednotek}
Const {seznam konstant}
    A = 2;

Var {seznam proměnných}
    B : integer;

Begin {začátek programu}
Vlastní prográmek
End. {konec programu}

Úplně na začátku programu může být uvedeno slovíčko program a za ním následuje název programu. (v našem příkladu je to pokus) Tento řádek se však psát nemusí a je na vás jestli ho napíšete nebo ne. Slouží pouze pro vlastní informaci a na běh programu nemá vliv. Všimněte si, že řádek je ukončen středníkem ; Všechny řádky v Pascalu se ukončují středníkem!(až na pár vyjímek)

Každý řádek může být doplněn o komentář (poznámku), který začíná složenou závorkou { a končí }. Vše co je uvedeno mezi těmito závorkami se považuje za komentář a program jej neprovádí. Je to vhodné třeba když chceme k dané řádce přidat svojí poznámku nebo nechceme aby se prováděla určitá část programu.

Další řádka začíná slovem uses a za ním je slovíčko crt. Slovo uses říká programu, že za ním bude následovat seznam tzv.jednotek (v našem příkladu je to jednotka crt) Řádek je opět ukončen středníkem!

Uses (jednotky)
A cože jsou to vlastně ty jednotky? Jednotky obsahují funkce a procedury pomocí kterých tvoříme program. Máme několik jednotek Crt, Dos, Graph, String toto jsou nejpoužívanější jednotky.Ve skutečnosti jich může být mnohem více. Můžeme si dokonce sami tvořit nové jednotky. Ale o tom až později. Každá jednotka slouží k něčemu jinému. Už třeba podle názvu víme, že jednotka GRAPH se bude zabývat práci s grafama a jednotka DOS bude sloužit k práci se souborama atd. Pokud máme víc jednotek jsou navzájem od sebe odděleny čárkami př. Uses crt,dos,graph;

Na další řádce je slovo const a za ním následuje seznam konstant. V našem příkladu je to konstanta A, která má hodnotu 2.
Const (konstanty)
Co to je konstanta asi všichni víme, jen pro zopakování je to hodnota, která má po celou dobu programu stejnou hodnotu, je tedy konstantní, nemění se. Proto tedy víme, že konstanta A má po celou dobu programu hodnotu 2. Všimněte si, že rovná se = přiděluje konstantám tu či onu hodnotu a že řádek je opět ukončen středníkem.

Za slovem var následuje seznam tzv. proměnných (v našem příkladu to je proměnná B, která má typ integer)
Var (proměnné)
Co to jsou proměnné? Proměnné narozdíl od konstant mají proměnlivou hodnotu tozn.v průběhu programu se jejich hodnota mění. Máme několik typů proměnných jako třeba typ integer, real, byte, word, longint a jiné.Toto jsou jen nejpoužívanější typy proměnných.

Integer - je celočíselné číslo v rozsahu -32768 až +32767
Byte - je celočíselné číslo v rozsahu 0 až 255
Word - je celočíselné číslo v rozsahu 0 až 65535
Real - je desetinné číslo v rozsahu 2,9*10-39 až 1,7*1038

Znamená to, že naše proměnná B může mít v průběhu programu celočíselnou hodnotu od -32768 až +32767 jelikož je typu integer.

Seznamu konstant a proměnných před začátkem programu se říká deklarace proměnných a konstant. Jakoukoliv konstantu či proměnnou než ji budeme moct v programu používat musíme nejprve deklarovat.(uvést její hodnotu v případě, že se jedná o konstantu nebo typ v případě, že jde o proměnnou viz sekce const,var)

Slovo Begin ukazuje začátek vlastního programu a slovo End. konec vlastního programu. Všimněte si, že konec programu má za slovem End tečku. Mezi slovy Begin a End je vlastní program.

Tak a to je pro dnešek vše. Těšte se na pokračování. :-)