Home


  Pascal snadno a rychle - část 2.

Denzel / 12.4.2002 /

A jsme tu opět po delší odmlce, abychom pokračovali ve výuce programovacího jazyku Turbo Pascal. Dneska se zaměříme na jednoduché příklady, které nám objasní základy programování v jednotce Crt. Využijeme přitom znalostí z předchozí lekce o programování. A teď už hurá nato.

Příklady - USES(JEDNOTKA) CRT - část 1
Jednotka Crt slouží k práci s obrazovkou.
Uděláme si jednoduchý prográmek, který nám na obrazovce napíše text Ahoj jak se máš?

Program priklad1;
Uses Crt; {seznam pouzitych jednotek v nasem pripade jednotka crt}

Begin {zacatek hlavního programu}
  Write('Ahoj jak se mas?'); {vypise na obrazovce text}
End. {konec programu}

Příkaz write vypíše na obrazovku to, co je uvedeno mezi apostrofy ´ ´ (v našem příkladu je to text ´Ahoj jak se mas?´) Záměrně nepíšu diakritiku( tj.háčky a čárky) aby nedocházelo k případné nekompatibilitě kódování češtiny.
Všimněte si, že samotné vypsání textu na obrazovce je velmi jednoduché. Bohužel takto napsaný prográmek nám sice vypíše text, ale ten hned zmizí. Aby text zůstal na obrazovce zobrazen, musíme běh programu nějakým způsobem pozastavit.

Program priklad2;
Uses Crt;

Begin
  Write('Ahoj jak se mas?');
  Readln; {program cte vstup z klavesnice a po stisknuti klavesy Enter pokracuje}
End.

Příkaz readln čte vstup z klávesnice a po stisknutí klávesy Enter běh programu pokračuje. Dokud tedy nestiknete Enter, tak na obrazovce bude stále zobrazen náš text.
Pokud však chceme, aby na obrazovce nebylo napsáno nic než jen náš text "Ahoj jak se mas?" tak musíme před napsaním našeho textu napsat příkaz clrscr.

Program priklad3;
Uses Crt;

Begin
  Clrscr; {maze obrazovku}
  Write('Ahoj jak se mas?');
  Readln;
End.

Příkaz clrscr maže vše co je na obrazovce. A co když budeme chtít napsat náš text jinou barvou? To si vysvětlíme na dalším příkladu.

Program priklad4;
Uses Crt;

Begin
  Clrscr;
  TextColor(14); {zmeni barvu textu}
  Write('Ahoj jak se mas?');
  Readln;
End.

Příkaz textcolor slouží ke změně barvy textu a v závorce se udává kód barvy, v našem případu je to 14 což je žlutá barva. (15 - jasně bílá, 0 - černá, 7 - normální bílá), můžete místo čísla barvy napsat v angličtině rovnou jméno barvy tedy například pro červenou napíšete do závorky red.
TextColor(red); {red - v angličtině znamená červená}
Výhoda tohoto zadávání barvy je vtom, že si nemusíte pamatovat jaká barva má jaké číslo.

Všechny texty, které teď napíšete by se v našem případě (barva 14 - žlutá) psali žlutě. Aby se opět psali třeba bíle musíte opět použít příkaz textcolor.

Program priklad5;
Uses Crt;

Begin
  Clrscr; {smaze obrazovku}
  TextColor(14); {zmeni barvu na zlutou}
  Write('Ahoj jak se mas?'); {napise text zlute}
  TextColor(7); {zmeni barvu na bilou}
  Write('Ahoj jak se mas?'); {napise text bile}
  Readln; {ceka na stisk Enter}
End.

Na obrazovce se napíše dvakrát text Ahoj jak se mas? Jednou ve žluté barvě a podruhý v bílé barvě a program čeká na stisk klávesy Enter. Po stisku klávesy Enter program skončí.

Tak pro dnešek by to stačilo a teď si ještě ve stručnosti zopakujeme probírané příkazy.

Clrscr - maže vše co je na obrazovce
TextColor - mění barvu textu, v závorce se udává buď číslo barvy nebo se napíše v angličtině jméno barvy, red(červená), black (černá) atd.
Write - vše co napíšete mezi apostrofy ´ text ´ se vypíše na obrazovce.
Readln - čte vstup z klávesnice, po zadání klávesy Enter běh programu pokračuje. V našem případě se dá říci, že pozastavuje běh programu do té doby dokud nestikneme klávesu Enter.

Tak a příště budeme pokračovat dalšími příkazy v jednotce Crt. Těšte se.