Home


  TV @ Nvidia - RADA1

PCmagic / 20.6.2001 /

Některé grafické karty založené na chipech nVidia RIVA TNT, TNT2 mají problémy se zobrazováním TV obrazu v overlay režimu. Mělo by pomoci přidat do registru HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Class\Display\000#\NVIDIA\DirectDraw

kde # je číslo vašeho grafického adaptéru, DWORD položku VideoBusMasterMode s hodnotou 1. V ovládacím panelu neměňte defaultní nastavení jasu, kontrastu ... pro overlay, jinak můžete mít obraz trhaný. Můžete taky vyzkoušet změnit hodnotu klíče OverlayMode. CASTERovi pomohlo v c:\windows\tsctvfm.ini v sekci [TVCFG] změnit NoVGA=1 na NoVGA=0, v programu tvcfg přibude výběr graf.karty a vybrat Primary Service Only.